Kezdőlap | Szabályzat | E-mail  
Szabályzat

Egyesületünk 2001. március 31-én alakult Miskolcon 10 alapító taggal.
Célunknak tekintjük a magyar irodalom és más alkotó művészeti tevékenység támogatását, népszerűsítését, új értékek létrehozásának elősegítését. Megjelenési lehetőséget biztosítani az alkotó művészeknek úgy kiállításokon, irodalmi estéken, mint az interneten. Ellátni a tagok szakmai érdekképviseletét, kezdeményezni az irodalmi műfajok, képzőművészeti alkotások anyagi, erkölcsi támogatását, alkotóműhelyek létrehozását. Az egyesület kiemelt céljának tekinti a magyar kultúra nemzeti értékeinek ápolását, átörökítését, bemutatását irodalmi esteken és az interneten, a társadalom fejlődésének szolgálatát.
Feladatunknak tekintjük:
 • hasonló célú kisközösségek szerveződésének kezdeményezését, működésük támogatását,
 • a tagok felkészültségének, továbbképzésüknek segítését,
 • bemutatkozási lehetőségek, fórumok megteremtését, irodalmi műsorok szolgáltatását (egyeztetés alapján), kiállítások rendezését (egyeztetés alapján),
 • önálló művek, antológiák, időszakos alkotói kiadványok gondozását, megjelenítését nyomtatott formában és az interneten,
 • a gyermekek, a fiatalok, a hátrányos helyzetűek művelődési lehetőségeinek bővítését,
 • tehetséges fiatalok felkarolását, pályakezdésük segítését.
Állandó programjaink:
 • évente alkotói pályázat, pályázati díj tagoknak jeligénként 1000 Ft, nem tagoknak 2000 Ft
 • évente antológia kiadása (nyomtatott formában), egy oldal tagoknak 2000 Ft (színes 4000 Ft), nem tagoknak egy oldal 3000 Ft (színes 5000 Ft)
 • évente festőtábor Kisgyőrben (Simon M. Veronika vezetésével),
 • Alkossunk együtt! festőnapok állandó helyszínnel havonta a József Attila Könyvtárban, a Petőfi Sándor Könyvtárban és a kisgyőri Faluházban illetve egyéb helyszíneken a megyében.
 • minden hónap második szerdán 15 órától alkotóműhely a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri kapu 95),
 • az interneten http://mait.hu címen rendszeres gyakorisággal frissülő honlapot működtetünk, amelyen tagságunk alkotásai is megtekinthetőek.
Rendes tag lehet az a természetes vagy jogi személy, akinek belépési nyilatkozatát az elnökség jóváhagyta, az alapszabályban foglaltakkal egyetért, azt magára nézve elfogadja - annak alapján dolgozik és a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat befizeti.
A MAIT tagjai lehetnek: költők, írók, grafikusok, festő-, fotó- (stb.) -művészek.
A rendes tagság részére a tagdíj 3000 Ft/év.
Jelentkezni egyesületünkbe postai úton vagy e-mailben lehet a jelentkezési lapot letöltve, azt elküldve egy fényképes bemutatkozással, valamint alkotásokkal.

Az alkotásokat e-mailben (txt vagy doc formátumban csatolva), és postai borítékban lehet elküldeni.
A próza, és a vers postai úton történő beküldése esetén kérjük a szöveget írógéppel, vagy nyomtatóval papíravetni, mert kézzel írott szövegeket a félreolvasás elkerülése miatt nem áll módunkban elfogadni.
A képek postai úton történő beküldése esetén az alkotás egy másolat legyen A4-es maximális méretben.
A beküldött alkotásokat csak külön mellékelt, felbélyegzett postai borítékban áll módunkban visszaküldeni (pályázati alkotásokat nem küldünk vissza).
Az alkotások megjelenítése honlapunkon a tagdíj megérkezése után történik, ezért a feladó nevét és jogcímét (tagdíj) kérjük jól olvashatóan felírni.
A beérkezett alkotások eredetiségét nem áll módunkban ellenőrizni, ezért az Alkotó felelősége tudatában (szerzői jogok) kijelenti, hogy a beküldött alkotás az Ő munkája.
A MAIT tevékenysége során tartózkodik mindenféle szélsőségtől, kirekesztő magatartástól, erőszaktól - sajátos eszközeivel fellép azok ellen. Tehát ha az alkotás ilyet tartalmaz nem fogjuk megjelentetni.

Levelezési cím: MAIT Egyesület. 3556. Kisgyőr, Táncsics Mihály út 8.
Bankszámla: MBH Bank NyRT., 55400259-10002924-00000000.
E-mail: maitelnok@gmail.com
Honlap: http://mait.hu
Adószám: 18436817-1-05
Alapítás ideje: 2001. 03. 31.
Bírósági végzés száma: 11.Pk.63.084/2001/7. - nyilvántartási száma: 3084.
KSH azonosító: 18436817 9411 529 05. NSzOR: 41.

Az egyesület tisztségviselői:

Elnökség:
 • Elnök: Szabó Sándor.
 • Alelnök: Bari Gábor.
 • Titkár: Szabó Zsolt.

Művészeti Vezetők Tanácsa (MVT):
 • Elnök: Szabó Sándor.
 • Alelnök: Simon M. Veronika.
 • Tag: Pál László.
Bíráló Bizottság:
 • Elnök: Szabó Sándor.
 • Tagok: Felkért bírálók és az MVT.
Tiszteletbeli elnök: Dr. Vida János (+).
Alkotóműhely vezető: Szabó Zsolt és Szalay Anikó.
Az antológiák szerkesztője: Szabó Zsolt.

Webmester: Majorváry Szabó Sándor.

Ihletben gazdag jó alkotást kíván:
Szabó Sándor, a MAIT elnöke


A jelentkezési lapot itt letöltheted .doc formátumban.

Lehetőségek
 Pályázat
 Antológia
 Alkotótábor
 Tiszteletbeli tagok
 Tagságunk

 Dokumentumok
 Dicsőségtábla
  © MAIT, 2001-2024 -   Az alkotásokat újraközölni, részleteket kiragadni csak az Alkotó engedélyével, illetve megjelölésével lehet.