Kezdőlap | Szabályzat | E-mail  


Z. Farkas Erzsébet Zvadáné Farkas Erzsébet


Célirányos útjaimon társamul
szegődött hozzám a Nyár
hittem benne, hogy ittmarad
de nyújtózásában megcsillant
az ökörnyálú ősz hajszál.


(Megcsillanó életút)

A betűk életem minden helyzetében igaz pajtásaim. Első könyvemet férjem örök elvesztésének görcse íratta ki belőlem, majd ezt követte fiammal közösen kiadott kötetünk.
Az eltelt évek alatt több országos irodalmi társaság tagjaként 47 antológiában, irodalmi, közéleti és egyházi lapokban jelentek meg írásaim. Nagy alkotókkal és kortársakkal két kislexikon foglalja össze írói munkásságomat. Éltető erőim Istenbe vetett hitem, gyermekeim, unokáim és betűim szeretete.

Tamás István ajánlása a Napfényben ködfátyol című kötethez.

Versek


Táncoló gondolatok Csöndes éj fényei Egyedül ketten
Selyemfényű csillag Tükröződő színek Ember! Töröld le könnyeidet!
Időnász Egyidőben Hit és fény
Kuporgó december Üzenet a múltból Várlak...
Tiszta szívvel Hiányod fényei Küzdelem
Megcsillanó életút Bizalom Életvándor
A remény győzelme Gyertyafény Kereszt a porban
Szívöröm Hulló falevél Harminc év
Időünnep Kisérteties Idő Időfény
Társtalan Idő Imádkozom Pünkösdi üzenet
A szépség csókja Szirom a szélben Oszthatatlan pillanat
Illóolaj Léket kapott lelkiismeret Hol voltál?
Édes álom Valamikor Életem tanúja: Kazincbarcika
Veled Uram Haikuk Mindennapi kenyerünk
Őszi betülevelek Küzdelem II. A hit aranya
Mutasd az utat Hitvallás Betlehemi csillag
Akár a lélegzet A jövő anyja Színek varázsa
Csikorog a hó Úton Tavaszi zsongás
Tisza parton Kitaszítottan Kézcsodák életfái
Elfáradt nyár Gyertya (Óév) Újév
Elfogyott a bor A hajnal lovasa Tarcali utazásom ketrece
Lüktető szavak Piros Pünkösd Gyermekeim
Hitünk kristálya Az átutazó mosolya Bíborlehelet
Didergő forróság Egyhetes haiku Haikuk
Kaktuszvirág Kegyelem morzsa Neked adom
Temetőben Akarom Négy gyertya
Reményelőleg Életsebek Égi édesanya
Valaki Jézus nagyanyja Anyám arca
A jövő anyja Édesanyámnak ha élnél Kitaszítottan
Kazincbarcikára vezető életút Kedves kettő nap Az ősz lehelete
Jégkristály virágok Sarlósboldogasszony


Vissza az elejére!
Prózák


Ablakpárkányom fészke A sors fintora IN-MEMORIAM... 'FRISS'
A lét szikrái Reményteljes étet A csend éjszakája
Hajnali álom Anyanyelvünk értéke A kötelességtudat zászlaja alatt
A lélek útjai A remény sóhaja Lélekmag
Ne sírj! Bátorítást sugároztunk Feléd Claudia és Henrietta
A lelkünk sír Toledói Szent István üzenete Álmodom...
Napfényben ködfátyol Nyitott kézzel szeretni Lábújhegyen jövő hajnal
Dramatikus mesebirodalom Feledhetetlenül... A kék papucs
Csodavirág Szemed villanó sugara A technika szeretet-csodája
A betű vendége A betűk barátai A betűk útitársai
A falak suttogják... Kicsi, nagy és középső Randi
Nemzedéki ezüst alkony Nem lehet két urat szolgálni Nyolcvannyolc kérdőjel
Nagyapám Találkozás A mondat folytatása
A lélek virágai Várakozás Böjti szelek
Szeretetcsoda Ernest Hemingway Halandóságom ruhája
Benedek Elek Szeretnék hinni... Október tizenegy
Kéktenger látomás Lehullt a nyár Várakozásból megérkezés
Túl az ötszázon Köríves mélység Mária-nap
Múltba hulló rezgőnyárfa Égi sóhaj A virradat üzen
A pásztorok szemével... Negyven nap Anyai szeretet
Égi sóhaj Osztálytalálkozó Csak légy egy kissé áldott csendben
Figyelj rám! Böjti szelek Bekopog a múlt


Vissza az elejére!


Tamás István ajánlása a Napfényben ködfátyol című kötethez


Z. Farkas Erzsébet Napfényben ködfátyol című kötete olvasásakor egy kellemes, jóleső borzongás kerített hatalmába. Ezt az érzést nehéz lenne megmagyarázni, azonban nekünk, művészbarátoknak, akiknek szívük egyként dobog, sok esetben együtt háborog, lelkünk is valahol közösen, összefonódva együtt vándorol az időben és térben.
Fehér Miklós lektor előszavában, bár szerényen, de véleményem szerint nála senki jobban nem értékelhette, ajánlhatta volna Z. Farkas Erzsébet múzsai segítségével megálmodott, majd kötetbe foglalt műveit.
A könyv már első olvasatra is emberközeli. A szeretet, a megértés és megélt tragédiák, itt-ott szomorúvá, de mégis együttérzővé teszik az olvasót. A gyöngédség kisugárzása, valamint a rímek összecsengései adnak igazi értéket a kitűnő munkásságának. Kitárulkozik, mint elégedett, de féltő anya, egyedüli szomorú sorsra ítélt nő, de gyermekeihez és unokáihoz írt gyöngysorai a legtisztább, legőszintébb szeretetet sugallják. Szinte vele örül, és ha kell - könnyezik az olvasó. Istenhez való közelsége nem egy álomvilág lilafelhőbe burkolódzó zizzenése csupán, hanem Ő valóban egy olyan kiválasztott, ami nem minden embernek adatik meg itt a földön. Verset írni nem tudunk mindnyájan, bár sokan szeretnének. Ehhez mindenféleképpen születési adottság kell, mert a költészet valahol mégis Isten adománya.
Erzsébet, a kötet szerzője ragyogó költemény és prózacsokorral lepte meg olvasóit. Az ilyen irodalmat kedvelők tábora nem csak egy szösszenésnyi élménnyel lesznek, lettek gazdagabbak, hanem azt a mélyérzést, szeretet kisugárzást is magukba szívják, amit a költőnő rájuk és majd egykoron az utókor számára hagy. Művei, bátran állíthatom, hogy úgy verstanilag, akár művészetileg helyénvalóak és helytállóak. Tudatosan, őszinte szívből jövően alkalmazza a keresztrímet, az ölelkező rímet, de otthonosan használja, építi be versszakaszaiba a páros rímcsengőket is. Külön elemzéshez nem kívánok folyamodni, azonban Z. Farkas Erzsébet ezzel a kötettel bebizonyította, hogy helye van a magyar irodalomban, és zászlóvivője ő a magyar kultúrának. Irodalmi és kulturális folyóiratokban, antológiákban állandóan jelen van, hol költőként, íróként és társszerzőként. Tudatja velünk létét, igényét és ösztönzi a jót és szépet szerető embertársait arra, hogy igenis van értelme a földön való létnek, az igazi csodálatos alkotó munkának, az olvasásnak és nem utolsósorban a népművelés ezen fajtájának.
A kötet második része fia Zvada László: A holnap tükrében című írásait tartalmazza, akiről lektora Kántor Zoltán író, zeneszerző, előadóművész így vallott: "A mával kemény bíráló, emelt fős tekintet néz A holnap tükrében. Felkiált, hogy a fülek ne legyenek süketek és meghallják a jó reményre várók." Mai kor ifjú embere, írásai kemények, de tagadhatatlanul Benne vannak édesanyja mély érzései.
Z. Farkas Erzsébet kortársamnak és László fiának kívánok még hosszú-hosszú boldog éveket, egy kicsit több elismerést és költészetükre nagyobb odafigyelést.

Putnok, 2004.december 2.

Tamás István
költő, a Tóth Ede Kör elnöke

Vissza az elejére!

Lehetőségek
 Pályázat
 Antológia
 Alkotótábor
 Tiszteletbeli tagok
 Tagságunk

 Dokumentumok
 Dicsőségtábla
  © MAIT, 2001-2017 -   Az alkotásokat újraközölni, részleteket kiragadni csak az Alkotó engedélyével, illetve megjelölésével lehet.